Bag stjernerne
Klassifikation

Klassifikation af de deltagende hoteller sker gennem vurdering af virksomhederne på baggrund af over 250 objektive hotelkriterier fastlagt i Hotelstars Union. De deltagende hoteller inspiceres med ca. 18 måneders mellemrum, hvor det sikres at hver enkelt virksomhed fortsat lever op til de gældende kriterier. 

Inspektøren kommer på et anmeldt besøg og gennemgår et repræsentativt udsnit af hotelværelserne så vel øvrige arealer og faciliteter til gæsternes rådighed. I særlige tilfælde kan uanmeldte besøg finde sted. Hotellet modtager efter endt besøg en bekræftelse på det opnåede stjerneantal eller en liste over ikke opfyldte kriterier sammen med en frist for opfyldelse af disse. Overskridelse af den fastsatte frist kan få konsekvenser for stjerneantallet.

Stjerneantallet fastsættes på baggrund af inspektørens vurderinger udfra de gældnede hotelkriterier. Et kriterium anses som udgangspunkt kun for opfyldt når samtlige værelser lever op til dette eller den pågældende service eller facilitet er offentliggjort for gæsten (f.eks. på hjemmeside, værelsesmappe eller lign.). Læs mere her.