Bag stjernerne
Kriterier

Kriterierne  er fastlagte af de deltagende lande i den fælleseuropæiske hotelklassifikation i Hotelstars Union . Kriterierne revideres løbende, så de afspejler udviklingen ift. kundernes behov og ønsker samt ift. den generelle udvikling i branchen, teknologi, m.m.

Gæstefokus og fleksibilitet er nogle af kerneværdierne i hotelklassifikationen . Dette opnås gennem en kombination af minimumkriterier og tilvalgskriterier som sikrer at gæsterne har samme oplevelse af kvalitet og service på tværs af de forskellige hoteltyper.

Minimumkriterier omfatter fællestræk for de fleste hoteltyper på hvert stjerneniveau. Alle minimumkriterier for stjerneniveauet skal opfyldes, for at opnå stjernerne. Hertil kommer en række tilvalgskriterier.

Tilvalgskriterier omfatter alle de kriterier som ikke er minimumkriterier for stjernekategorien. Med tilvalgskriterierne har hotellet mulighed for at opnå ekstra point for mange af de services og faciliteter de har målrettet lige netop deres segment. 

Stjernetildeling sker på baggrund af den samlede pointsum hotellet har opnået for opfyldte minimumkriterier og tilvalgskriterier.

Download kriteriesæt (PDF)