Bag stjernerne
Nævn og admin.

Klassifikationsnævnet er sammensat så det kan bestå af op til tre repræsentanter udpeget af VisitDenmark samt tre udpeget af HORESTAs repræsentantskab. 

Nævnets primære opgaver er løbende udvikling af kvalitetsmærkeordningen samt behandling af eventuelle anke- og dispensationssager fra de klassificerede virksomheder. Det er ligeledes nævnet der indstiller kriterieændringer til Hotelstars Union i forbindelse med revidering af gældende kriterier. Nævnet har ved flere lejligheder nedsat bredt sammensatte arbejdsgrupper i forbindelse med f.eks. kriterierevisioner.