HORESTA Garanti

HORESTA Garanti er en særlig garantiordning som sikrer gæster i en HORESTA-medlemsvirksomhed. Det betyder, at gæsten er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet medhold i en klage.

Såfremt afgørelsen i Ankenævnet undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil gæstens kunne få sit krav dækket af HORESTAs garantifond.

HORESTA-mærket er gæstens sikkerhed, hvis virksomheden har begået en fejl.

Du kan læse mere om Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme på deres hjemmeside.