HORESTA Garanti

HORESTA Garanti er en særlig garantiordning som sikrer gæster i en HORESTA-medlemsvirksomhed. Det betyder, at gæsten er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet medhold i en klage.

Såfremt afgørelsen i Ankenævnet undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil gæstens kunne få sit krav dækket af HORESTAs garantifond.

HORESTA-mærket er gæstens sikkerhed, hvis virksomheden har begået en fejl.

Du kan læse mere om Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme på deres hjemmeside.

Find virksomheder omfattet af HORESTA Garanti her